MEMS 2016
Midle-Europa Mechatronik-Symposium
MittelEuropäiches Mechatronik-Symposium

(MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika)


14. medzinárodné sympózium
25. - 27. máj 2016

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
UAMAI
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17
812 31  Bratislava

 

 

 

 

Aktualizácia 15.12.2015