MEMS 2016
Midle-Europa Mechatronik-Symposium
MittelEuropäiches Mechatronik-Symposium

(MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika)


14. medzinárodné sympózium
25.- 27. máj 2016

Program sympózia

Streda 25.05.2016
12:00 registrácia účastníkov na SjF STU Bratislava
13:00 slávnostné otvorenie sympózia v zasadačke dekana SjF STU,
13:15 príhovor dekana SjF STU a riaditeľa ÚEAE FEI STU  a zástupcu Francúzskej ambasády
13:30 (45) obed
14:30 (45) odchod do prednáškovej sály
16:00 ubytovanie účastníkov
18:00 večera
19:00 ICEBREAKING  uvítanie a  prezentácia pracovísk účastníkov sympózia
   
Štvrtok 26.05.2016
9.00 Zahájenie  sympózia  a odborný program sympózia –  prednášky
12.00 obed
14:00 odborný program sympózia - prednášky
18.00 večera
19:00 diskusný večer
   
Piatok 27.05.2016
9:00 Exkurzia
12:00 obed
13:30 Slávnostné ukončenie sympózia, prijatie záverečných stanovísk
 
 

   

Aktualizácia 12.3.2016